خدمات ما

بر این اساس شرکت زیگورات جنوب شرق کویر آمادگی خود را در زمینه های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب به شرح زیر اعلام می نماید:

1-مشاوره و طراحی و راه اندازی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب
2-اجرا و پیاده سازی واحدهای تصفیه آب و فاضلاب.3-نظارت، ارزیابی و رفع ایرادات کاربری در واحدهای تصفیه آب و فاضلاب
4- انجام فعالیت های مهندسی واجرایی درزمینه ساخت سازه های هیدرولیکی وبتنی ،وتاسیسات آب وفاضلاب

.5-تهیه و تأمین انواع فیلترها، ممبران ها و همچنین طراحی ،ساخت و تامین کلیه تجهیزات نوین مورد نیاز در صنعت آب و فاضلاب
. 6-توانایی اجرای پروژه های BOT.BOO.EPC

محصولات وتکنولوژی های قابل ارائه

موضوع فعالیت:
1- مشاوره طراحی و اجرای سایت های آب شیرین کن RO،UF، MF،NF
2- مشاوره طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب به روش : MBR، MBBR، SBR، IFAS، ABR
3- مشاوره و طراحی و اجرای راکتورهای بی هوازی جهت تصفیه پساب های دارای بار آلی زیاد ICX، EGSB، UASB
4- مشاوره و طراحی و اجرای واحدهای فراگیری جهت بازیابی آب از پساب MLD، ZLD
5- مشاوره و طراحی و ساخت سیستم های DTRO جهت تصفیه شیرابه پساب های دارای بار آلی و شوری زیاد
6- مشاوره و طراحی و اجرای فرایندهای اکسیداسیون پیشرفتهAOP


7- مشاوره و طراحی فرایندهای الکتروشیمیایی ELECTROCAGULATION / ELECTROXIDATION
8- مشاوره و طراحی و اجرای پروژه های فیلتراسیون در تصفیه خانه های آب و سایت های آب شیرین کن و برج های خنک کننده
9- انجام فعالیت های مهندسی واجرایی درزمینه ساخت سازه های هیدرولیکی وبتنی ،وتاسیسات آب وفاضلاب
10- طراحی وساخت استخرهای بتنی فاضلاب ،
11-طراحی واجرای پاندهای نگهداری پساب شوروحوضچه های
-12مشاوره طراحی وساخت مخازن بتنی
-13مشاوره طراحی واجرای عایق سازی سازه های بتنی

English