ساخت سازه های هیدرولیکی

تعریف سازه های هیدرولیکی

همه ما می‌دانیم که قسمت اعظم منابع آب در مکان‌هایی همچون رودخانه، دریاچه، مخازن آب زیرزمینی و پشت سد‌ها قرار دارند. به منظور استفاده از این ذخایر آب در وهله اول باید بتوان آن‌ها را مورد بهره برداری و سپس به محل مورد نظر برای مصرف انتقال داد. طی این فرآیند، از بهره برداری تا مصرف، از سازه‌های مختلفی استفاده می‌شود که به آن‌ها سازه‌های هیدرولیکی یا آبی گفته می‌شود.

انواع سازه ‌های هیدرولیکی

سازه‌های هیدرولیکی انواع مختلفی دارند و استفاده از آن‌ها به نوع منبع آب و هدف مورد استفاده بستگی دارد. در هر صورت به طور کلی از مهم‌ترین سازه‌های هیدرولیکی می‌توان به انواع سدها، لوله و لوله‌کشی، کانال، زیرگذر، فلوم، تبدیل، سیفون، شیب شکن، تند آب، سازه‌های تنظیم و اندازی گیری جریان آب اشاره کرد. بر اساس نوع کاربری سازه‌های آبی یا همان هیدرولیکی را می‌توان در دسته‌های روب هرو گنجاند.

 

 

 1. سازه‌‌های انتقال آب
 2. سازه‌های کنترل و تنظیم آب
 3. سازه‌های اندازه‌گیری
 4. سازه‌های حفاظتی
 5. سازه هیدرولیکی کانال
 6. سازه هیدرولیکی تبدیل
 7. سازه زیرگذر یا کالورت
 8.  سازه شیب شکن
 9. سازه تندآب یا شوت
 10. سیفون وارونه
 11. سازه هیدرولیکی سرریز
 12. سازه حوضچه آرامش
 13. سازه هیدرولیکی دریچه

  انواع ترك ها

 1. تركهاي ناشي از تغییر شکلها
 2. تركهاي ناشي از بارگذاري
 3. تركهاي ناشي از انبساط مصالح داخل بتن
 4. تركهاي ناشي از شرایط موجود خارجی

    بروز خوردگي

خوردگي در علم مهندسي يکي از مهمترين مسائلي مي باشد که علاوه بر پديدآوردن مشکلات اقتصادي، زيست محيطي، فني، ايمني و … بخش قابل ملاحظه اي از تحقيقات و پژوهش هاي صنعتي را به خود اختصاص داده است . افزايش قيمت ا نرژي، نيروي انساني، فشارها و دماهاي بالا و محيط هاي خورنده تر و پيچيده تر در فرآيندهاي صنعتي باعث مي شوند که زيان هاي اقتصادي ناشي از خوردگي در سالهاي آتي بطور تصاعدي افزايش يابند . اهميت خوردگي در صنايع هنگامي فزوني پيدا مي کند که اثرات سوء آن بطور مستقيم امنيت کاربران را تهديد کند .در تاسيسات خدماتي نظير خطوط انتقال و مخازن آب ، خوردگي باعث کاهش عمر بهره‌برداري و صرف هزينه‌هاي سنگين نگهداري مي‌شود

English