تصفیه فاضلاب هوازی

آوریل 6, 2021

IFAS

لجن فعال با مدیای ثابت (IFAS): سيستم هاي (Integrated Fixed-Film Activated Sludge) IFASمزاياي گسترده ‌تري را نسبت به فرآيندهاي متداول لجن فعال ( سيستم هاي هوادهي […]
آوریل 6, 2021

SBR

راکتور ناپیوسته متوالی (SBR ): تصفیه فاضلاب به روش (sequencing batch reactor)SBR یا همان راکتور ناپیوسته متوالی یک فرآیند هوازی تصفیه فاضلاب می باشد.مهمترین هدف تصفیه […]
آوریل 6, 2021

MBBR

رشد چسبیده با مدیای متحرک(MBBR): روش MBBR جزء سیستمهای رشد چسبیده می باشد. این روش برمبناي هضم هوازي فاضلاب خام استحصال مي شود. به فاضلاب خام […]
آوریل 6, 2021

MBR

راکتور غشائی (MBR): تصفیه فاضلاب به روش MBR یکی از مدرنترین روش های تصفیه فاضلاب به شمار می آید که این روش تصفیه فاضلاب ترکیبی از […]
English