خط مشی

مشاهده قوانین و مقررات شرکت و رویکردها آن

پشتیبانی 

در خدمت مشتریان به صورت کامل

ضمانت

افزایش ضمانت و کیفیت

بهره وری

تاییده فنی و گواهینامه ها

قوانین و مقررات

شرکت زیگورات جنوب شرق کویر ،پیشگام در تولید دستگاه های تصفیه آب و پساب وانجام فعالیت های مهندسی واجرایی درزمینه ساخت سازه های هیدرولیکی وبتنی ،وتاسیسات آب وفاضلاب ، برای ایجاد رضایتمندی و حفظ مشتریان و همچنین تأمین منافع ذینفعان سازمان، و با اعتقاد و پایبندی به اصولی مانند سیاست ضد ارتشاء، اصول رفتاری مناسب در محیط کار و همکاران، سیاست اخلاقی افشاگری و کسب و اشتراک گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده، بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر و اثربخشی آن فراهم آورده است، تا از دستیابی به اهداف زیر اطمینان حاصل نماید:

مشاهده بیشتر …

1- افزایش میزان سطح رضایتمندی مشتریان از طریق ایجاد فرآیند های مناسب ارتباط با مشتری ، تحویل به موقع سفارشات ، رسیدگی به نظرات ،پیشنهادات و شکایات آنان
2- بهبود فرهنگ کیفیت ونظام آراستگی در سازمان از طریق مدیریت و ارتقاء سطح دانش وآگاهی کارکنان و نیروهای متخصص
3- توجه خاص به اصل بهبود مستمر و بکار گیری آن در کلیه سطوح فرآیند های سازمان
4- ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات تولیدی ،رسیدن به حداقل ضایعات و بدست آوردن سهم بیشتری از بازار رقابت با هدف دستیابی متوازن به منافع ذینفعان
5- کنترل و مدیریت هزینه ها در جهت افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی
6- توسعه سیستم های انگیزشی و آموزشی بعنوان عاملی جهت افزایش بهره وری سرمایه های انسانی
7- استقرار نظام مشارکت واستفاده از خرد جمعی در راستای افزایش اثربخشی وکارایی، حل مسائل ومشکلات وبهبود فرآیند های سازمان
8- تلاش جهت کاهش ریسک فرآیندهای سازمان از طریق اجرای رویکرد مدیریت ریسک

كاركنان دلسوز، متعهد و آموزش دیده كه با ارزش ترین سرمایه های شركت به شمار می روند، پشتیبان ما در تحقق اهداف سازمان هستند. این خط مشی از طریق آموزش های لازم به همكاران، در كلیه سطوح شركت منتقل شده و به منظور حصول اطمینان از تداوم آن با مقاصد سازمانی و هماهنگی با اهداف سازمان، به صورت سالیانه بررسی و در صورت نیاز بازنگری می گردد.

English